Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare kan det mesta om studier och vilka olika möjligheter det finns att studera. De kan också hjälpa till om du har frågor kring dina betyg och kan ge vägledning inför yrkesval. De arbetar både med unga på Arbetsmarknadstorget och vuxna som har kontakt med Arbetskonsulenter Vuxna. De jobbar även övrig tid på Vägledningscentrum på Vuxenutbildningen. Vill du boka tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare så prata med din handläggare på Arbetsmarknadstorget eller ring någon av dem.


Anna Falkdahl
Studie- och yrkesvägledare
073-270 26 66


Jonas Jogedal
Studie- och yrkesvägledare
060-19 47 50


Siv Aronsson
Studie- och yrkesvägledare
060-19 47 50


Tessa Knutsson
Studie- och yrkesvägledare
060-19 47 50

Sidansvarig
Kim Rexener