Handläggare Socialtjänsten

Socialtjänsten2

Socialtjänstens  personal på Arbetsmarknadstorget  handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd för dig som är aktuell på Arbetsmarknadstorget. Socialtjänstens personal kan också hjälpa dig att ansöka om hjälp kring din sociala situation om du till exempel behöver boendestöd, kontaktperson, stöd i föräldrarollen eller liknande.

Anna-Lena Norberg
Socialsekreterare
060-19 10 54

Charlotte Larsson
Socialsekreterare
060-19 84 64

Christina Åström
Socialsekreterare
060-19 10 52

Cecilia Gode
Socialsekreterare
060-19 26 60

Annika Wallenberg
Socialsekreterare
060-19 19 49

 

Lena Thorkildsen
Socialsekreterare
060-19 10 13

Sidansvarig
Kim Rexener