Handläggare Socialtjänsten

Socialtjänstens  personal på Arbetsmarknadstorget  handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd för dig som är aktuell på Arbetsmarknadstorget. Socialtjänstens personal kan också hjälpa dig att ansöka om hjälp kring din sociala situation om du till exempel behöver boendestöd, kontaktperson, stöd i föräldrarollen eller liknande.

 

Anna Eklund Lidin
Samordnare för socialsekreterarna
060-19 10 48

Christina Åström
Socialsekreterare
060-19 10 52

Pirjo Lindqvist
Socialsekreterare
060-19 26 62

Anna-Lena Norberg
Socialsekreterare
060-19 10 54

Linda Stenskog
Socialsekreterare
060-19 12 59

Anneli Hurtig
Socialsekreterare
060-19 10 53

Lena Thorkildsen
Socialsekreterare
060-19 10 13

Pernilla Gripenfeldt
Socialsekreterare
060-19 22 78

Anna Ericsson
Socialsekreterare
060-19 26 25

Lisa Hellberg
Socialsekreterare
060-19 26 61

Charlotte Larsson
Socialsekreterare
060-19 84 64

Ebba Eriksson
Socialsekreterare
060-19 10 96

Johanna Keil
Socialsekreterare
060-19 19 49

Sidansvarig
Ulrika Larsson