Handläggare Socialtjänsten

Socialtjänstens  personal på Arbetsmarknadstorget  handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd för dig som är aktuell på Arbetsmarknadstorget. Socialtjänstens personal kan också hjälpa dig att ansöka om hjälp kring din sociala situation om du till exempel behöver boendestöd, kontaktperson, stöd i föräldrarollen eller liknande.

 

Charlotte Larsson
Socialsekreterare
060-19 84 64

Anna-Lena Norberg
Socialsekreterare
060-19 10 54

Christina Åström
Socialsekreterare
060-19 10 52

Cecilia Gode
Socialsekreterare
060-19 26 61

Anna Eklund Lidin
Socialsekreterare
060-19 10 48

Lena Thorkildsen
Socialsekreterare
060-19 10 13

Anna Billberg
Socialsekreterare
060-19 10 96

Anna Ericsson
Socialsekreterare
060-19 26 25

Anneli Hurtig
Socialsekreterare
060-19 10 53

Carina Persson
Socialsekreterare
060-19 22 78

Linda Stenskog
Socialsekreterare
060-19 12 59

Nina Westling
Socialsekreterare
060-19 19 49

Pirjo Lindqvist
Socialsekreterare
060-19 26 62

Sidansvarig
Kim Rexener