Samordnare etc

På Arbetsmarknadstorget finns en utvecklingsledare, Emil, som ansvarar över att fortsätta utveckla samverkan så väl internt som externt. För arbetet med anställningsstöd finns en samordnare, Jennie, och för Projekt Drivkraftspunkten är Hans projektledare med uppdrag att leda och driva projektet framåt samt rapportera till projektets styrgrupp hur utvecklingen i projektet går.


Jennie Elf
Samordnare Komijobb
073-270 55 10

Hans Wiklund
Hans Wiklund
Samordnare KAA
Projektledare Drivkraftspunkten
073-270 78 39


Emil Ulander
Utvecklingsledare
070-101 45 69

 

Sidansvarig
Ulrika Larsson