Psykologer

Elina Gellerstedt, Rebecca Örnehult och Kim Engström heter våra psykologer. De arbetar med att göra utredningar och bedömningar kring psykisk ohälsa med koppling mot arbetsförmåga. De kan erbjuda tidsbegränsade stöd- och samtalsbehandlingar för personer inskrivna på Arbetsmarknadstorget och remittera vidare till andra aktörer vid mera omfattande behov av hjälp.


Elina Gellerstedt
Psykolog
070-180 89 36


Rebecca Örnehult
Psykolog
073-270 51 58


Kim Engström
Psykolog
073-270 36 33

Sidansvarig
Kim Rexener