Chefer

Favi har två chefer som sitter på Arbetsmarknadstorget där Ulrika ansvarar för arbetskonsulenter, psykologer och arbetsterapeuter och Bodil för KomiJobb, arbetsmarknadshandläggarna och koordinatorerna. Frida är enhetschef för socialsekreterarna. Jennie Sjögren är chef över verksamheten Stöd och vägledning.


Bodil Mattsson
Verksamhetschef Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
072-143 82 96

Frida Nordell
Frida Nordell
Enhetschef Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
060-19 19 61

Jennie Sjögren
Jennie Sjögren
Rektor Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
070-190 54 54

Ulrika Larsson
Ulrika Larsson
Tf. Verksamhetschef Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
060-658 31 47
070-183 51 37

Sidansvarig
Ulrika Larsson