Chefer

Favi har två chefer som sitter på Arbetsmarknadstorget där David ansvarar för arbetskonsulenter, psykologer och arbetsterapeuter och Bodil för KomiJobb, arbetsmarknadshandläggarna och koordinatorerna. Charlotte är tillförordnad enhetschef för socialsekreterarna.


David Lindqvist
Verksamhetschef FAVI
070-652 11 49


Bodil Mattsson
Verksamhetschef FAVI
072-143 82 96

Charlotte Larsson
Tillförordnad enhetschef
för socialsekreterarna
060-19 19 61

Sidansvarig
Kim Rexener