Arbetsterapeuter

Cecilia Vedin och Ida Bengtsson hjälper dig som är inskriven på Arbetsmarknadstorget eller har kontakt med Arbetskonsulenter Vuxna. De hjälper till vid arbetsförmågebedömningar och kan hjälpa dig att hitta olika former av anpassningar, stöd och hjälpmedel för att det ska fungera bättre på arbetsplatsen. Du kan också få hjälp att hitta rutiner kring, bland annat, sömn och tidsplanering.

CeciliaVedin

Cecilia Vedin
Arbetsterapeut
070-180 04 19

IdaBengtsson

Ida Bengtsson
Arbetsterapeut
073-275 13 63

Sidansvarig
Kim Rexener