Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenterna arbetar i huvudsak på uppdrag från Socialtjänsten med att hjälpa människor att öka sin anställningsbarhet för att på så sätt nå en egen försörjning. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med dem är via Socialtjänsten i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

De kan hjälpa dig med till exempel praktikplatser, arbetsträning, vägledning och stöttning och arbetar alltid i nära samarbete med dig utifrån dina personliga intressen, behov och förmågor.


Emil Ulander
Samordnare
070-101 45 69

 


Agnetha Ahlmark Näslund
Arbetskonsulent
060-19 28 99


Anette Brodin
Arbetskonsulent
072-147 15 50


Anncharlotte Bylén
Arbetskonsulent
060-19 12 73
070-348 56 93


Caroline Dahlberg
Arbetskonsulent
072-146 77 09


Sofie Frackowiak
Arbetskonsulent
072-147 11 50


Christina Frisk
Arbetskonsulent
070-101 46 13


Ann-Sofie Gustafsson
Arbetskonsulent
073-270 94 81


Katarina Larsson
Arbetskonsulent
073-275 29 88


Mikael Nordkvist
Arbetskonsulent
073-275 16 94


Andrés Ramirez
Arbetskonsulent
070-189 09 43


Karin Wikén Olsson
Arbetskonsulent
072-142 92 57


Petra Schürer
Arbetskonsulent
073-270 42 02


Elin Löfblad
Arbetskonsulent
073-275 57 67


Anna Billberg
Socialsekreterare
070-191 61 57

Sidansvarig
Kim Rexener