Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenterna arbetar i huvudsak på uppdrag från socialsekreterare från ekonomiskt bistånd med att hjälpa människor att öka sin anställningsbarhet för att på så sätt nå en egen försörjning. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med dem är via socialsekreterarna i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

De kan hjälpa dig med till exempel praktikplatser, arbetsträning, vägledning och stöttning och arbetar alltid i nära samarbete med dig utifrån dina personliga intressen, behov och förmågor.


Agnetha Ahlmark Näslund
Samordnare Arbetskonsulenter
070-597 98 84


Sofie Frackowiak
Samordnare Arbetskonsulenter
072-147 11 50


Anette Brodin
Arbetskonsulent
072-147 15 50


Ann-Sofie Gustafsson
Arbetskonsulent
073-270 94 81


Caroline Grönlund
Arbetskonsulent
073-270 42 02


Erika Engstrand
Arbetskonsulent
073-270 94 27

 

Erika Sävåker
Erika Sävåker
Arbetskonsulent
072-147 26 82


Karin Wikén Olsson
Arbetskonsulent
072-142 92 57


Katarina Larsson
Arbetskonsulent
073-275 29 88


Katarina Norlén
Arbetskonsulent
073-270 51 58


Linda Stenskog
Arbetskonsulent
070-185 91 60


Marcus Brännström
Arbetskonsulent
073-275 57 67


Mari Skoglund
Arbetskonsulent
073 – 035 69 97


Mikael Nordkvist
Arbetskonsulent
073-275 16 94


Pauline Ahlström
Arbetskonsulent
073-270 36 33


Sara Wikström
Arbetskonsulent
073-029 63 96


Therese Persson
Arbetskonsulent
070-106 22 33


Tove Ördell
Arbetskonsulent
072 – 143 40 52

Sidansvarig
Ulrika Larsson