Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenterna arbetar i huvudsak på uppdrag från Socialtjänsten med att hjälpa människor att öka sin anställningsbarhet för att på så sätt nå en egen försörjning. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med dem är via Socialtjänsten i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

De kan hjälpa dig med till exempel praktikplatser, arbetsträning, vägledning och stöttning och arbetar alltid i nära samarbete med dig utifrån dina personliga intressen, behov och förmågor.


Sofie Frackowiak
Samordnare Arbetskonsulenter
072-147 11 50


Anette Brodin
Arbetskonsulent
072-147 15 50


Christina Frisk
Arbetskonsulent
070-101 46 13


Ann-Sofie Gustafsson
Arbetskonsulent
073-270 94 81


Katarina Larsson
Arbetskonsulent
073-275 29 88


Mikael Nordkvist
Arbetskonsulent
073-275 16 94


Andrés Ramirez
Arbetskonsulent
070-189 09 43


Karin Wikén Olsson
Arbetskonsulent
072-142 92 57


Sara Wikström
Arbetskonsulent
073-275 57 67


Caroline Grönlund
Arbetskonsulent
073-270 42 02

Erika Engstrand
Erika Engstrand
Arbetskonsulent
073-270 94 27

 

 

 

 

 

 

Katarina Norlén
Arbetskonsulent
073-270 51 58

Erika Sävåker
Erika Sävåker
Arbetskonsulent
072-147 26 82

 

 

 

 

 

Karin Söderkvist Johansson
Arbetskonsulent
072-142 31 00

 

 

 

 

 

Tove Ördell
Arbetskonsulent
072 – 143 40 52

Therese Persson
Arbetskonsulent
070-106 22 33

Sidansvarig
Ulrika Larsson