Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är en samverkansplattform där personal från Sundsvalls kommun (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland arbetar tillsammans med personer som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier.

Arbetsmarknadstorget jobbar med:

  • Personer mellan 16-64 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.
  • Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning..
  • Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget måste man ha kontakt med minst två samverkande myndigheter. Tycker du att det verkar intressant så prata med din handläggare på någon av de samverkande myndigheterna. (Socialtjänsten ekonomiskt stöd,  KAA-handläggarna från BoU, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen)

Sidansvarig
Ulrika Larsson