Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun (Socialtjänsten och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget Västernorrland. Projekttiden var ursprungligen 2014-2016 men har nu förlängts t.o.m. dec 2018. Projektet finansieras delvis av Samordningsförbundet i Sundsvall. På Arbetsmarknadstorget arbetar berörda myndigheter tillsammans med den sökande med en gemensam plan för att komma vidare mot arbete eller studier.

Arbetsmarknadstorget jobbar med:

  • Personer mellan 16-24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.
  • Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.
  • Personer mellan 25-64 år som uppbär försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd.

För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget måste man ha kontakt med minst två samverkande myndigheter. Tycker du att det verkar intressant så prata med din handläggare på någon av de samverkande myndigheterna. (Socialtjänsten ekonomiskt stöd Unga, Favi Arbetskonsulenter, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen)

Sidansvarig
Kim Rexener