Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun (Socialtjänsten, Barn- och utbildningsförvaltningen och Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, FAVI), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland.

Arbetsmarknadstorget jobbar med:

  • Personer mellan 16-24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.
  • Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.
  • Personer mellan 25-64 år som uppbär försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd.
  • Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget måste man ha kontakt med minst två samverkande myndigheter. Tycker du att det verkar intressant så prata med din handläggare på någon av de samverkande myndigheterna. (Socialtjänsten ekonomiskt stöd Unga, Favi Arbetskonsulenter, KAA-handläggarna från BoU, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen)

Sidansvarig
Kim Rexener