Reception

De första som möter dig på Arbetsmarknadstorget är Dennis och Marita som jobbar i vår reception. De har som uppgift att hjälpa dig få kontakt med din handläggare eller hjälpa dig med enklare frågor kring din ansökan om ekonomiskt stöd.

De hjälper dig också att kopiera och använda vår dator som finns i väntrummet. Det är också de som svarar när du ringer till oss på 060-19 15 90

DennisKrusell

Dennis Krusell
Administratör
060-19 15 90

MaritaVenngren

Marita Venngren
Administratör
060-19 15 90