Psykologer

Elina Flodin och Kristina Hedman heter våra psykologer. De arbetar med att göra utredningar och bedömningar kring psykisk ohälsa med koppling mot arbetsförmåga. De kan erbjuda tidsbegränsade stöd- och samtalsbehandlingar för personer inskrivna på Arbetsmarknadstorget och remittera vidare till andra aktörer vid mera omfattande behov av hjälp.

ElinaFlodin

Elina Flodin
Psykolog
070-180 89 36

KristinaHedman

Kristina Hedman
Psykolog
070-183 66 62

Sidansvarig
Kim Rexener