Arbetskonsulenter

Arbetskonsulenterna arbetar i huvudsak på uppdrag från Socialtjänsten med att hjälpa människor att öka sin anställningsbarhet för att på så sätt nå en egen försörjning. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med dem är via Socialtjänsten i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd.

De kan hjälpa dig med till exempel praktikplatser, arbetsträning, vägledning och stöttning och arbetar alltid i nära samarbete med dig utifrån dina personliga intressen, behov och förmågor.

AgnethaAhlmarkNäslund

Agnetha Ahlmark Näslund
Arbetskonsulent
060-19 28 99

marissa-svartvit

Marissa Lonnakko
Arbetskonsulent
073-275 29 88

UlrikaByström

Ulrica Byström
Arbetskonsulent
060-19 15 31

Pernilla Krasser
Arbetskonsulent
060-19 89 46.

Ann-Sofie Gustafsson
Arbetskonsulent

073 – 270 94 81

Anncharlotte Bylén
Arbetskonsulent

060 – 19 12 73
070 – 348 56 93

Anneli Mackin
Samordnare

060 – 19 49 08
073 – 270 36 66

 

Mari Ölund
Arbetskonsulent

060 – 19 47 84
073 – 270 42 02

Synnöve Lindgren
Arbetskonsulent

060 – 19 19 42
070 – 191 61 57

Sofie Frackowiak
Arbetskonsulent

072 – 147 11 50

Christina Frisk
Arbetskonsulent

070 – 101 46 13

Andrés Ramirez
Arbetskonsulent

070 – 189 09 43

Anette Brodin
Arbetskonsulent

072 – 147 15 50

Tove Ördell
Arbetskonsulent

060 – 65 47 76
070 – 191 62 79

Jennie Elf
Arbetskonsulent

070 – 189 09 42

Sidansvarig
Kim Rexener